DIEMXUA
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1734 W573D77L479)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tuanvo2012 (1593) DIEMXUA (1722) 32S
2 win DIEMXUA (1710) tuanvo2012 (1605) 63S
3 win tuanvo2012 (1618) DIEMXUA (1697) 61S
4 win DIEMXUA (1683) tuanvo2012 (1632) 34S
5 win tuanvo2012 (1647) DIEMXUA (1668) 24S
6 lose DIEMXUA (1685) tuanvo2012 (1630) 52S
7 lose tuanvo2012 (1612) DIEMXUA (1703) 24S
8 lose flxz (1713) DIEMXUA (1719) 47S
9 lose flxz (1696) DIEMXUA (1736) 39S
10 lose DIEMXUA (1764) kieuduy (1827) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DIEMXUA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames