Cuticuibap
Cờ nhanh: 2698 W70D12L2
Cờ chậm: 2707 W53D25L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Cuticuibap (2692) maitrang (2805) 95F
2 draw Cuticuibap (2685) maitrang (2812) 37F
3 draw MartelXO (2797) Cuticuibap (2678) 166F
4 lose QuyCocTu (2685) Cuticuibap (2711) 19F
5 win Cuticuibap (2693) DHKT2103 (2456) 1F
6 win xamchay (2486) Cuticuibap (2673) 38F
7 win PhanHuy23 (2470) Cuticuibap (2652) 41F
8 draw Cuticuibap (2712) Tank (2629) 50S
9 draw Cuticuibap (2710) VoCucTuongKy (2748) 32S
10 draw Cuticuibap (2708) the_witcher (2749) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cuticuibap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames