Crzmate
Cờ nhanh: 1484 W16D0L18
Cờ chậm: 1907 W1673D344L1682)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win baothang (1786) Crzmate (1895) 26S
2 win Crzmate (1882) baothang (1799) 28S
3 lose Crzmate (1897) Redbull_80 (1905) 54S
4 lose HCM2021 (1964) Crzmate (1911) 68S
5 draw datthao (1833) Crzmate (1913) 59S
6 win Crzmate (1899) datthao (1847) 19S
7 lose con_vitdec (1995) Crzmate (1912) 26S
8 lose Crzmate (1926) maihoadang (1982) 42S
9 lose maihoadang (1967) Crzmate (1941) 56S
10 lose Crzmate (1957) DaoKhanh (1927) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Crzmate, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames