ChicKen
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2576 W58D56L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ChicKen (2603) AcDieu (2669) 34S
2 draw ChicKen (2599) AcDieu (2673) 48S
3 draw Tuy_Tam (2554) ChicKen (2601) 41S
4 draw ChicKen (2592) Hi_allFriend (2745) 30S
5 draw ChicKen (2582) Hi_allFriend (2755) 39S
6 win ChicKen (2554) chikien668 (2502) 76S
7 draw ChicKen (2557) chikien668 (2499) 24S
8 draw movegood (2389) ChicKen (2567) 29S
9 lose Tinh_Doi (2655) ChicKen (2595) 94S
10 lose Coolx (2770) ChicKen (2617) 89S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChicKen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames