C3thuongtin
Cờ nhanh: 1591 W181D6L170
Cờ chậm: 2083 W585D104L558)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TamBui (2043) C3thuongtin (2100) 37S
2 win C3thuongtin (2085) TamBui (2058) 67S
3 win C3thuongtin (2070) HOANGTHANH (2065) 81S
4 draw HOANGTHANH (2065) C3thuongtin (2070) 67S
5 win C3thuongtin (2055) Bobcn (2041) 52S
6 draw Bobcn (2041) C3thuongtin (2055) 25S
7 win C3thuongtin (2037) hongki (2126) 17S
8 lose C3thuongtin (2051) hocco90 (2103) 32S
9 lose amin12 (2176) C3thuongtin (2063) 47S
10 draw Tranbinh2007 (1948) C3thuongtin (2066) 96S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by C3thuongtin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames