Bxyz
Cờ nhanh: 1484 W1D0L2
Cờ chậm: 2590 W196D90L154)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Bxyz (2594) CuuVyHo (2513) 55S
2 draw Bxyz (2599) CuuVyHo (2508) 50S
3 draw mecohonvo (2472) Bxyz (2607) 81S
4 draw Tandat76 (2678) Bxyz (2603) 43S
5 draw Danhcolang (2604) Bxyz (2603) 101S
6 draw Danhcolang (2604) Bxyz (2603) 54S
7 draw Bxyz (2598) CaRoNho (2688) 35S
8 win Bxyz (2576) emtvl1983 (2422) 29S
9 draw daddy_5 (2452) Bxyz (2583) 91S
10 draw Bxyz (2586) KhaiPhongPhu (2534) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Bxyz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames