Boohoo
Cờ nhanh: 1684 W3191D105L3073
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Cohiem (1602) Boohoo (1671) 59F
2 win ThuyN8 (1552) Boohoo (1659) 28F
3 lose kindaichi84 (1742) Boohoo (1672) 30F
4 win homangchua12 (1602) Boohoo (1658) 52F
5 win homangchua12 (1617) Boohoo (1643) 40F
6 win HB6 (1650) Boohoo (1627) 23F
7 win insomniac (1519) Boohoo (1614) 48F
8 lose future_neoo (1715) Boohoo (1627) 45F
9 win jixxerk (1674) Boohoo (1610) 43F
10 win tranmanh (1491) Boohoo (1598) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Boohoo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames