AuQuangMinh
Cờ nhanh: 2087 W1441D145L1162
Cờ chậm: 2279 W441D114L277)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CoGia (1928) AuQuangMinh (2076) 34F
2 win AuQuangMinh (2065) granmaster (1913) 33F
3 win granmaster (1925) AuQuangMinh (2053) 23F
4 draw phaosamset (2017) AuQuangMinh (2054) 25F
5 lose Mahathir91 (2176) AuQuangMinh (2066) 19F
6 win AuQuangMinh (2052) themoon1 (2005) 35F
7 win themoon1 (2020) AuQuangMinh (2037) 33F
8 lose TaKimAn (2071) AuQuangMinh (2052) 15F
9 lose AuQuangMinh (2068) TaKimAn (2055) 12F
10 win AuQuangMinh (2056) suker (1935) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AuQuangMinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames