Andymtran
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1649 W311D39L303)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Andymtran (1640) thiendang1 (1415) 40S
2 win Andymtran (1626) giaohien1983 (1567) 39S
3 win Andymtran (1616) anxuan1 (1414) 33S
4 win Andymtran (1601) llchoi4123 (1590) 58S
5 lose Andymtran (1611) cotuongken (1815) 14S
6 lose Andymtran (1629) son123 (1555) 30S
7 lose Andymtran (1641) lanhlv (1763) 43S
8 win Andymtran (1625) ttich_1948 (1650) 13S
9 win Andymtran (1610) luuchivinh (1578) 22S
10 draw Andymtran (1610) luuchivinh (1578) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Andymtran, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames