AnDoan_2020
Cờ nhanh: 1417 W6D0L14
Cờ chậm: 1525 W387D32L406)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AnDoan_2020 (1538) levantoi (1634) 60S
2 win AnDoan_2020 (1525) NguyenTien (1457) 44S
3 win NguyenTien (1471) AnDoan_2020 (1511) 21S
4 win covoiquat (1471) AnDoan_2020 (1496) 62S
5 win AnDoan_2020 (1479) ANHTIEN (1526) 29S
6 win ANHTIEN (1544) AnDoan_2020 (1461) 40S
7 lose AnDoan_2020 (1475) du1942 (1513) 28S
8 lose AnDoan_2020 (1487) chungnthanoi (1591) 28S
9 lose AnDoan_2020 (1500) chungnthanoi (1578) 24S
10 lose AnDoan_2020 (1515) Trumso1 (1531) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnDoan_2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames