A1234B
Cờ nhanh: 1858 W2417D123L2229
Cờ chậm: 1850 W87D10L52)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win uongdungsct (1783) A1234B (1844) 24F
2 win A1234B (1829) uongdungsct (1798) 42F
3 lose xuanduong802 (1658) A1234B (1850) 53F
4 win A1234B (1840) xuanduong802 (1668) 18F
5 win Thoj (1806) A1234B (1825) 35F
6 lose A1234B (1842) Thoj (1789) 18F
7 win Pocduz (1654) A1234B (1832) 69F
8 win A1234B (1821) Pocduz (1665) 38F
9 win A1234B (1810) VickyXu (1675) 22F
10 lose A1234B (1831) rongls (1631) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by A1234B, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames