zero, Xiangqi Up score: 2001 W5533D135L4678
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zero (2024) mrkien (2161) 5
2 win DatDang (2133) zero (1984) 41
3 lose zero (2010) DatDang (2107) 44
4 lose DatDang (2094) zero (2023) 23
5 lose anhnhat (2008) zero (2058) 26
6 win zero (2026) anhnhat (2040) 43
7 lose anhnhat (2005) zero (2061) 21
8 win zero (2029) anhnhat (2037) 33
9 lose anhnhat (2002) zero (2064) 27
10 win zero (2032) anhnhat (2034) 40
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zero, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames