xpma07258, Xiangqi Up score: 2271 W2059D72L2013
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ali_8ba (2079) xpma07258 (2261) 39
2 win xpma07258 (2250) Ali_8ba (2090) 29
3 lose vit_us (2262) xpma07258 (2266) 43
4 win xpma07258 (2250) vit_us (2278) 37
5 lose xpma07258 (2261) duy264 (2408) 32
6 lose duy264 (2396) xpma07258 (2273) 30
7 win xpma07258 (2262) nhan_haminh (2100) 15
8 win xpma07258 (2241) Binhvtis (2430) 60
9 lose xpma07258 (2262) Magicking (2068) 28
10 win Haivtfpt (2378) xpma07258 (2221) 18
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xpma07258, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames