venus, Xiangqi Up score: 2335 W5238D31L4372
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MrJiang02 (2324) venus (2351) 9
2 win venus (2339) ManhDinhH (2207) 31
3 win ManhDinhH (2219) venus (2327) 40
4 win venus (2311) Phuongmai (2334) 19
5 win Phuongmai (2351) venus (2294) 35
6 lose venus (2310) HaoDi (2297) 25
7 win HaoDi (2313) venus (2294) 47
8 win venus (2282) Cukoi (2183) 21
9 win Cukoi (2196) venus (2269) 26
10 lose gietvit (2392) venus (2281) 17
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by venus, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames