trongminh08, Xiangqi Up score: 2359 W787D14L588
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thang76 (2198) trongminh08 (2380) 19
2 lose thang76 (2176) trongminh08 (2402) 25
3 lose trongminh08 (2414) quehuong1972 (2515) 21
4 lose quehuong1972 (2502) trongminh08 (2427) 43
5 lose cuoptinh (2406) trongminh08 (2462) 38
6 win Dungchm123 (2330) trongminh08 (2450) 17
7 win trongminh08 (2435) Vitday_an_di (2404) 36
8 win Vitday_an_di (2419) trongminh08 (2420) 22
9 win trongminh08 (2402) Truonghang (2483) 8
10 lose Truonghang (2469) trongminh08 (2416) 54
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trongminh08, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames