thaivantung1, Xiangqi Up score: 1713 W2385D20L2191
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose oakgla (1750) thaivantung1 (1728) 18
2 lose thaivantung1 (1744) oakgla (1734) 24
3 win hoakythu (1622) thaivantung1 (1732) 25
4 win thaivantung1 (1719) hoakythu (1635) 58
5 lose daithanh43 (1794) thaivantung1 (1733) 18
6 lose thaivantung1 (1749) doc_hanh (1726) 37
7 win Dinhthuy1982 (1734) thaivantung1 (1733) 19
8 lose thaivantung1 (1750) Dinhthuy1982 (1717) 34
9 win newmorningvn (1628) thaivantung1 (1738) 28
10 lose thaivantung1 (1758) newmorningvn (1608) 32
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thaivantung1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames