tapcoup, Xiangqi Up score: 1780 W907D15L964
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Taolabolao (1776) tapcoup (1796) 22
2 lose tapcoup (1813) Taolabolao (1759) 64
3 lose AxuLanhNhoE (1900) tapcoup (1823) 34
4 lose tapcoup (1834) bluespruce66 (1869) 36
5 win tapcoup (1822) Helios (1799) 35
6 win thangha (1744) tapcoup (1811) 20
7 lose tapcoup (1822) kony (1862) 36
8 win cafekoduong (1902) tapcoup (1807) 41
9 win cafekoduong (1880) tapcoup (1793) 28
10 lose Tamtinh2020 (1833) tapcoup (1805) 41
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tapcoup, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames