prokiller97, Xiangqi Up score: 2203 W225D0L147
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win prokiller97 (2187) BMBT (2192) 54
2 win prokiller97 (2178) namanhcun (1945) 35
3 lose prokiller97 (2192) KennyNg (2244) 20
4 win prokiller97 (2182) SoiDem (2003) 12
5 win prokiller97 (2172) GiangMP (1978) 25
6 win prokiller97 (2157) HiuDng (2150) 38
7 lose prokiller97 (2173) MiaMia (2157) 28
8 win prokiller97 (2157) MiaMia (2187) 26
9 win prokiller97 (2143) ChaCaothu79 (2093) 31
10 lose prokiller97 (2156) BMBT (2228) 38
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by prokiller97, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames