phuongdao7, Xiangqi Up score: 2003 W7392D188L9732
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw john (2013) phuongdao7 (2003) 26
2 win phuongdao7 (1979) troc (1849) 30
3 lose phuongdao7 (2011) DINHVO (2004) 31
4 win langtuhoidau (1984) phuongdao7 (1996) 11
5 win phuongdao7 (1982) nfq (1922) 26
6 win nfq (1937) phuongdao7 (1967) 38
7 lose girlbocap (2158) phuongdao7 (1977) 38
8 win phuongdao7 (1952) giasu_hiep (1839) 17
9 draw phuongdao7 (1952) john (1976) 20
10 lose john (1960) phuongdao7 (1968) 44
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phuongdao7, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames