onoiduongqua, Xiangqi Up score: 2094 W470D6L407
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GoldTalent (2125) onoiduongqua (2077) 30
2 lose onoiduongqua (2092) GoldTalent (2110) 92
3 lose tnhbk1 (2221) onoiduongqua (2104) 32
4 win Vonghia (2159) onoiduongqua (2090) 20
5 lose onoiduongqua (2101) Vonghia (2148) 28
6 win onoiduongqua (2085) Anbatvang (2097) 84
7 lose Anbatvang (2081) onoiduongqua (2101) 18
8 win gatree62 (2031) onoiduongqua (2087) 42
9 win onoiduongqua (2072) gatree62 (2046) 35
10 win onoiduongqua (2064) ThaiKieu (1817) 14
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by onoiduongqua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames