nhan_haminh, Xiangqi Up score: 2077 W4113D29L3272
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SoKieu (2070) nhan_haminh (2065) 17
2 lose angelakwek (2058) nhan_haminh (2081) 35
3 lose nhan_haminh (2092) Anbatvang (2246) 31
4 win Anbatvang (2267) nhan_haminh (2071) 29
5 lose nhan_haminh (2083) Jue02 (2215) 26
6 lose Jue02 (2203) nhan_haminh (2095) 23
7 lose nhan_haminh (2115) heorungTH (1970) 19
8 win heorungTH (1982) nhan_haminh (2103) 46
9 win nhan_haminh (2093) nguyen3434 (1906) 37
10 win nhan_haminh (2080) xuanrong (2002) 7
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nhan_haminh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames