macong, Xiangqi Up score: 2303 W123D1L74
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuxedo (2213) macong (2322) 11
2 win Vitday_an_di (2346) macong (2305) 10
3 lose macong (2333) Aleucin (2390) 50
4 win macong (2293) Le (2434) 65
5 lose Le (2481) macong (2315) 17
6 win caothu79 (2321) macong (2299) 45
7 win macong (2282) caothu79 (2338) 35
8 lose caothu79 (2323) macong (2297) 25
9 win macong (2280) caothu79 (2340) 32
10 win caothu79 (2358) macong (2262) 33
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by macong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames