kuda, Xiangqi Up score: 2252 W140D1L85
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kuda (2239) Dongxanh (2171) 13
2 win kuda (2228) hoantalo (2088) 14
3 win kuda (2213) Vicnguyen (2199) 46
4 win kuda (2201) ghetwa123 (2079) 25
5 win kuda (2187) giaphong (2128) 48
6 lose kuda (2206) alo113 (2079) 28
7 win kuda (2185) VietHoang (2359) 25
8 win kuda (2171) giaphong (2117) 40
9 win kuda (2153) AEM7 (2241) 20
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames