gietvit, Xiangqi Up score: 2113 W1179D12L941
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose toi1982 (2265) gietvit (2122) 42
2 win zero (2216) gietvit (2107) 47
3 lose gietvit (2121) congsuat (2039) 72
4 lose gietvit (2134) Nonono (2091) 25
5 win Rinhbatam (1887) gietvit (2127) 22
6 lose steel_life (2038) gietvit (2142) 39
7 win gietvit (2132) steel_life (2041) 45
8 lose zero (2211) gietvit (2143) 15
9 lose zero (2183) gietvit (2155) 46
10 lose gietvit (2165) Ku_bi (2253) 41
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gietvit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames