ghetwa123, Xiangqi Up score: 1750 W2801D44L3024
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quochungdo (1680) ghetwa123 (1768) 38
2 win ghetwa123 (1753) bangoai (1748) 67
3 lose bangoai (1731) ghetwa123 (1770) 25
4 win ghetwa123 (1756) hoakythu (1713) 39
5 lose hoakythu (1695) ghetwa123 (1774) 24
6 win ghetwa123 (1754) Dai_____Ka (1889) 10
7 win nguyen3434 (1786) ghetwa123 (1737) 29
8 lose votinh (1782) ghetwa123 (1745) 12
9 win ghetwa123 (1727) nguyentuc (1797) 31
10 lose nguyentuc (1783) ghetwa123 (1741) 25
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ghetwa123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames