evilshadow, Xiangqi Up score: 1951 W4451D47L4647
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phahoangiang (1814) evilshadow (1971) 26
2 win evilshadow (1960) phahoangiang (1825) 42
3 lose DanHocNghe (1922) evilshadow (1977) 42
4 win evilshadow (1962) DanHocNghe (1937) 12
5 win PhamD7 (1940) evilshadow (1947) 13
6 win evilshadow (1931) PhamD7 (1956) 13
7 win evilshadow (1914) Mkoi54 (1957) 51
8 win Mkoi54 (1975) evilshadow (1896) 27
9 win evilshadow (1880) HugoBoss (1912) 27
10 lose evilshadow (1899) phahoangiang (1768) 20
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by evilshadow, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames