duy264, Xiangqi Up score: 2503 W1674D14L1065
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Xuantocdo (2276) duy264 (2494) 35
2 win duy264 (2484) Xuantocdo (2286) 38
3 lose duy264 (2494) Binhvtis (2670) 33
4 win duy264 (2473) Binhvtis (2671) 53
5 lose Ali_8ba (2269) duy264 (2495) 44
6 win duy264 (2486) Ali_8ba (2278) 35
7 lose duy264 (2505) toi1982 (2402) 29
8 lose duy264 (2527) ManhDinhH (2293) 51
9 lose TieuLinh09 (2334) duy264 (2549) 44
10 win duy264 (2539) TieuLinh09 (2344) 19
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duy264, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames