doris, Xiangqi Up score: 2260 W242D4L167
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hotuan77 (2283) doris (2243) 16
2 win doris (2225) hotuan77 (2301) 16
3 lose thaoanh1 (2157) doris (2243) 28
4 win doris (2229) thaoanh1 (2171) 15
5 win doris (2210) Dungchm123 (2311) 13
6 lose doris (2230) DoccocauLose (2062) 18
7 win doris (2221) sibachao (2014) 23
8 lose doris (2230) BoKuCoi (2470) 41
9 win doris (2220) hoangtrinh (2019) 24
10 lose doris (2238) HiuDng (2171) 23
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doris, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames