doonthaanh, Xiangqi Up score: 1424 W2163D14L2943
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cotuongvuict (1380) doonthaanh (1441) 17
2 win doonthaanh (1426) cotuongvuict (1395) 47
3 win ku__ken (1443) doonthaanh (1409) 34
4 lose ku__ken (1428) doonthaanh (1424) 2
5 lose doonthaanh (1436) wall1311 (1538) 34
6 win wall1311 (1558) doonthaanh (1416) 10
7 win doonthaanh (1396) HAHongVan3 (1551) 6
8 win doonthaanh (1377) hoangsonhost (1501) 40
9 lose doonthaanh (1389) hoangsonhost (1489) 10
10 lose doonthaanh (1400) trinhkhung (1555) 23
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doonthaanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames