doccobatbai1, Xiangqi Up score: 2168 W581D10L514
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose doccobatbai1 (2183) dmtnb (2184) 38
2 win doccobatbai1 (2169) firefox_____ (2119) 27
3 lose giaphong (2323) doccobatbai1 (2180) 13
4 win doccobatbai1 (2165) dmtnb (2162) 46
5 win doccobatbai1 (2149) hvn9_ (2163) 35
6 lose coup (2022) doccobatbai1 (2169) 20
7 win doccobatbai1 (2157) coup (2034) 31
8 lose hoangtrinh (2092) doccobatbai1 (2175) 11
9 lose doccobatbai1 (2194) hoangtrinh (2073) 36
10 win doccobatbai1 (2180) dat (2123) 42
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doccobatbai1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames