dmtnb, Xiangqi Up score: 2044 W3093D69L3399
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dmtnb (2053) thang76 (2287) 29
2 lose chinh_tay (2077) dmtnb (2068) 24
3 win dmtnb (2029) chautinhtri2 (2161) 31
4 win dmtnb (1996) nhapmon (2020) 16
5 lose Dongxanh (1932) dmtnb (2014) 39
6 win iadung (1912) dmtnb (2001) 1
7 lose dmtnb (2023) tuongtu (1790) 27
8 lose Cohn (2010) dmtnb (2039) 12
9 lose thaoanh1 (2020) dmtnb (2056) 41
10 lose dmtnb (2073) cuongbr (2017) 41
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dmtnb, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames