demchuatan, Xiangqi Up score: 1721 W715D18L655
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose demchuatan (1742) colang01 (1561) 30
2 win colang01 (1572) demchuatan (1731) 31
3 lose demchuatan (1752) j7j8 (1556) 22
4 lose demchuatan (1774) j7j8 (1534) 24
5 lose demchuatan (1787) Dongxanh (1877) 38
6 win Dongxanh (1896) demchuatan (1768) 40
7 lose demchuatan (1785) thaivantung1 (1727) 33
8 win thaivantung1 (1742) demchuatan (1770) 18
9 lose phu6688 (1743) demchuatan (1787) 48
10 win demchuatan (1772) phu6688 (1758) 36
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by demchuatan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames