daophu89, Xiangqi Up score: 2274 W356D7L313
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win venus (2407) daophu89 (2254) 21
2 win daophu89 (2233) venus (2428) 17
3 lose daophu89 (2245) Vitday_an_di (2351) 17
4 win Vitday_an_di (2371) daophu89 (2225) 19
5 win anggerik (2086) daophu89 (2213) 29
6 win sibachao (2107) daophu89 (2200) 1
7 lose AEM7 (2198) daophu89 (2216) 48
8 win daophu89 (2200) AEM7 (2214) 16
9 lose daophu89 (2214) MrJiang02 (2269) 23
10 lose MrJiang02 (2254) daophu89 (2229) 18
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by daophu89, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames