congsuat, Xiangqi Up score: 2224 W5290D88L4692
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose congsuat (2239) Ketban4p_302 (2268) 18
2 lose congsuat (2255) Ketban4p_302 (2252) 59
3 win congsuat (2241) DINHVO (2181) 7
4 win DINHVO (2196) congsuat (2226) 13
5 win congsuat (2213) ncbmmy (2120) 13
6 win ncbmmy (2133) congsuat (2200) 34
7 lose Liverpool (2220) congsuat (2215) 27
8 lose congsuat (2231) Liverpool (2204) 59
9 lose congsuat (2249) thaoanh1 (2181) 29
10 win thaoanh1 (2195) congsuat (2235) 26
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by congsuat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames