co_ma2, Xiangqi Up score: 2290 W573D4L414
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win co_ma2 (2274) venus (2302) 40
2 lose TieuLinh09 (2464) co_ma2 (2295) 37
3 lose LyHanThu (2373) co_ma2 (2324) 27
4 lose co_ma2 (2348) TieuLinh09 (2474) 34
5 win Magicking (2332) co_ma2 (2316) 54
6 win zkeybboy (2214) co_ma2 (2303) 28
7 lose zkeybboy (2233) co_ma2 (2321) 65
8 win co_ma2 (2304) emcukhoc (2339) 34
9 lose emcukhoc (2324) co_ma2 (2319) 38
10 lose co_ma2 (2336) congsuat (2275) 13
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by co_ma2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames