chimotmathoi, Xiangqi Up score: 1820 W1178D41L1004
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chimotmathoi (1808) labatt (1793) 16
2 win Amy21 (1624) chimotmathoi (1800) 49
3 lose X3338 (1854) chimotmathoi (1811) 13
4 lose chimotmathoi (1822) X3338 (1861) 14
5 win chimotmathoi (1812) xxxxxx (1703) 81
6 win chimotmathoi (1801) DINHVO (1730) 25
7 lose chimotmathoi (1811) Xe4phao4 (1894) 52
8 win iribwa (1626) chimotmathoi (1803) 42
9 lose Vodichtour (1873) chimotmathoi (1814) 15
10 lose Xe4phao4 (1859) chimotmathoi (1825) 37
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chimotmathoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames