batnha, Xiangqi Up score: 2221 W202D5L126
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose giaphong (2153) batnha (2259) 22
2 lose batnha (2293) Aleucin (2260) 21
3 win tuan0902454 (2182) batnha (2267) 58
4 lose Midu (2327) batnha (2297) 26
5 lose Tieuphong01 (2227) batnha (2335) 31
6 lose Kitam999 (2354) batnha (2367) 31
7 lose batnha (2402) anh217 (2350) 30
8 lose HungMai (2476) batnha (2431) 39
9 lose batnha (2449) TieuLinh09 (2687) 27
10 win TrumKhuNay (2670) batnha (2402) 24
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by batnha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames