arnab, Xiangqi Up score: 2256 W330D4L232
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win arnab (2240) Binhvtis (2246) 10
2 win Hieudaica88 (2338) arnab (2221) 30
3 win arnab (2210) thanhlsthanh (2069) 7
4 win arnab (2197) ly__ruou_khe (2131) 19
5 win arnab (2181) Ali_8ba (2186) 16
6 win arnab (2164) danchoi_nb (2215) 18
7 win arnab (2148) ly__ruou_khe (2161) 12
8 lose arnab (2165) HaiDinh (2123) 31
9 win arnab (2154) VuPham (1988) 23
10 win arnab (2145) lockoc (1932) 17
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by arnab, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames