anhnhat, Xiangqi Up score: 1963 W5328D56L5065
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anhnhat (1952) ngochung68 (1786) 16
2 lose ChemHeoMay (1905) anhnhat (1969) 16
3 win anhnhat (1955) ChemHeoMay (1919) 15
4 lose ChemHeoMay (1931) anhnhat (1972) 29
5 win anhnhat (1963) quyenvo (1720) 5
6 lose Nancy2345678 (1959) anhnhat (1979) 24
7 lose anhnhat (1996) Nancy2345678 (1942) 14
8 lose anhnhat (2017) caothu79 (2200) 25
9 lose caothu79 (2177) anhnhat (2040) 27
10 lose anhnhat (2066) caothu79 (2151) 31
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhnhat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames