anh3v, Xiangqi Up score: 1684 W971D10L884
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ang0004 (1855) anh3v (1695) 36
2 lose hkgirl (1693) anh3v (1711) 39
3 win Dalas (1512) anh3v (1701) 61
4 win vanly16 (1460) anh3v (1692) 23
5 lose quockl (1595) anh3v (1711) 43
6 win anh3v (1702) bigboy28 (1471) 63
7 win anh3v (1691) Dn_Ha (1547) 15
8 win anh3v (1679) Dn_Ha (1559) 31
9 lose chapconxe (1714) anh3v (1694) 36
10 lose anh3v (1709) tackeden (1724) 9
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anh3v, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames