angelakwek, Xiangqi Up score: 2258 W791D7L633
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win angelakwek (2244) sibachao (2183) 9
2 win angelakwek (2230) phonglongho (2172) 5
3 win angelakwek (2221) hoangtrinh (2005) 69
4 win teoty1989 (2012) angelakwek (2211) 23
5 lose angelakwek (2234) teoty1989 (1989) 37
6 win angelakwek (2216) BMBT (2308) 13
7 win angelakwek (2194) Binhvtis (2427) 47
8 win killcommon (1972) angelakwek (2185) 29
9 win angelakwek (2175) killcommon (1982) 1
10 win angelakwek (2165) hoangtrinh (1974) 10
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by angelakwek, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames