VietHoang, Xiangqi Up score: 2324 W1071D28L911
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VietHoang (2352) HungMai (2412) 29
2 lose HungMai (2380) VietHoang (2384) 23
3 lose VietHoang (2420) HungMai (2344) 6
4 win HungMai (2375) VietHoang (2389) 18
5 win anhtung73 (2325) VietHoang (2375) 21
6 win tri54auco (2330) VietHoang (2360) 54
7 win VietHoang (2344) tri54auco (2346) 20
8 lose Cohn (2149) VietHoang (2366) 12
9 win HiuDng (2227) VietHoang (2354) 20
10 win HiuDng (2239) VietHoang (2342) 40
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VietHoang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames