Vicnguyen, Xiangqi Up score: 2140 W1710D53L1294
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Vicnguyen (2124) tuxedo (2145) 14
2 lose tuxedo (2129) Vicnguyen (2140) 27
3 win VietHoang (2313) Vicnguyen (2119) 66
4 lose Vicnguyen (2129) VietHoang (2303) 30
5 win Vicnguyen (2121) Emun (1871) 22
6 win Vicnguyen (2103) kehuydiet_x9 (2181) 57
7 lose kehuydiet_x9 (2167) Vicnguyen (2117) 8
8 lose Vicnguyen (2138) Lgmk1719 (1941) 47
9 lose Lgmk1719 (1919) Vicnguyen (2160) 27
10 win thuthytrang (2029) Vicnguyen (2148) 24
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vicnguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames