Vic_Nguyen, Xiangqi Up score: 2224 W1847D42L1316
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win emcukhoc (2282) Vic_Nguyen (2206) 70
2 lose Vic_Nguyen (2220) emcukhoc (2268) 16
3 lose Vic_Nguyen (2236) anhtung73 (2208) 27
4 lose phamhuyquang (2243) Vic_Nguyen (2252) 21
5 draw Vic_Nguyen (2252) phamhuyquang (2243) 44
6 lose Vic_Nguyen (2274) vietnamaodai (2045) 21
7 win Vic_Nguyen (2261) vit_us (2195) 21
8 win vit_us (2209) Vic_Nguyen (2247) 47
9 lose Vic_Nguyen (2271) laodai133 (1961) 22
10 win laodai133 (1968) Vic_Nguyen (2264) 74
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vic_Nguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames