Vic_Nguyen, Xiangqi Up score: 2230 W2643D63L1933
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vic_Nguyen (2242) VietHoang (2345) 42
2 lose Vic_Nguyen (2255) VietHoang (2332) 27
3 lose Vic_Nguyen (2267) trongminh08 (2379) 58
4 lose Vic_Nguyen (2280) trongminh08 (2366) 18
5 win venus (2279) Vic_Nguyen (2264) 10
6 win Vic_Nguyen (2247) venus (2296) 20
7 win angelakwek (2179) Vic_Nguyen (2233) 30
8 lose Vic_Nguyen (2252) Vitday_an_di (2129) 45
9 lose Vitday_an_di (2109) Vic_Nguyen (2272) 26
10 win Liverpool (2156) Vic_Nguyen (2260) 48
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vic_Nguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames