TieuLinh09, Xiangqi Up score: 2389 W1991D41L1546
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Le (2591) TieuLinh09 (2410) 37
2 win TieuLinh09 (2395) nguyenthem (2372) 17
3 lose VietHoang (2513) TieuLinh09 (2407) 26
4 lose HungMai (2684) TieuLinh09 (2443) 22
5 lose HungMai (2639) TieuLinh09 (2488) 15
6 lose TieuLinh09 (2548) HungMai (2579) 43
7 win HungMai (2667) TieuLinh09 (2460) 71
8 lose TieuLinh09 (2511) HungMai (2616) 7
9 win HungMai (2713) TieuLinh09 (2414) 22
10 lose TieuLinh09 (2452) HungMai (2675) 31
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TieuLinh09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames