TieuLinh09, Xiangqi Up score: 2302 W2710D59L2185
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TieuLinh09 (2324) xx38 (2113) 21
2 lose tri54auco (2179) TieuLinh09 (2344) 19
3 lose TieuLinh09 (2366) tri54auco (2157) 64
4 lose tomi2222 (L0) TieuLinh09 (L0) 22
5 lose TieuLinh09 (L0) HoangDung84 (L0) 30
6 lose prokiller (L0) TieuLinh09 (L0) 39
7 win TieuLinh09 (L0E) Thi_Nguyen (L0E) 11
8 win TrumKhuNay (L0C) TieuLinh09 (L0C) 37
9 win TieuLinh09 (L0A) HANTHUYLINH (L0A) 24
10 lose gietvit (2353) TieuLinh09 (2382) 25
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TieuLinh09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames