Thichlachich, Xiangqi Up score: 2262 W1108D35L1070
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vitday_an_di (2405) Thichlachich (2274) 28
2 lose Thichlachich (2288) dany (2326) 31
3 lose dany (2311) Thichlachich (2303) 55
4 lose Thichlachich (2316) Vitday_an_di (2392) 19
5 win Vitday_an_di (2411) Thichlachich (2297) 34
6 lose christhai (2456) Thichlachich (2308) 40
7 win venus (2203) Thichlachich (2295) 16
8 lose Thichlachich (2314) venus (2184) 52
9 lose Thichlachich (2342) Magicking (2399) 67
10 win Thichlachich (2296) TieuLinh09 (2551) 34
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thichlachich, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames