Thi_Nguyen, Xiangqi Up score: 1980 W2887D126L3230
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose annie (2096) Thi_Nguyen (2006) 32
2 lose zero (2226) Thi_Nguyen (2049) 1
3 lose Thi_Nguyen (2104) zero (2171) 3
4 lose zero (2098) Thi_Nguyen (2177) 4
5 lose zero (2004) Thi_Nguyen (2271) 5
6 win Thi_Nguyen (2235) hrnico (2304) 5
7 win hrnico (2344) Thi_Nguyen (2195) 5
8 win Thi_Nguyen (2150) hrnico (2389) 2
9 lose Thi_Nguyen (2173) HaiDinh (2318) 19
10 lose HaiDinh (2292) Thi_Nguyen (2199) 16
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thi_Nguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames