TUANMINH, Xiangqi Up score: 2223 W311D5L278
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TUANMINH (2202) SmileMan (2389) 31
2 lose SmileMan (2378) TUANMINH (2213) 57
3 lose Ali_8ba (2141) TUANMINH (2231) 67
4 lose TUANMINH (2250) Ali_8ba (2122) 20
5 lose TUANMINH (2262) duck_chess (2361) 32
6 lose duck_chess (2348) TUANMINH (2275) 40
7 lose TUANMINH (2306) SmileMan (2322) 31
8 lose TUANMINH (2341) duck_chess (2286) 33
9 win TUANMINH (2316) Camgiacmanh (2208) 23
10 win TUANMINH (2296) Binhvtis (2433) 26
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TUANMINH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames