TT123456789, Xiangqi Up score: 2325 W2319D28L2111
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TT123456789 (2353) xautraivl (2418) 72
2 win hotuan77 (2409) TT123456789 (2316) 23
3 win TT123456789 (2299) venus (2342) 33
4 win venus (2360) TT123456789 (2281) 35
5 win TT123456789 (2270) Thi_Nguyen (2121) 36
6 lose Thi_Nguyen (2100) TT123456789 (2291) 24
7 win TT123456789 (2281) FZZX (2101) 61
8 win FZZX (2112) TT123456789 (2270) 30
9 lose tuxedo (2086) TT123456789 (2292) 31
10 lose TT123456789 (2305) TieuLinh09 (2644) 35
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TT123456789, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames