SmileMan, Xiangqi Up score: 2546 W3353D192L3028
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose theanh_doan (2500) SmileMan (2583) 57
2 lose SmileMan (2618) juventus (2555) 23
3 win SmileMan (2588) DongTa12345 (2562) 17
4 win SmileMan (2548) chunaivang (2682) 13
5 win SmileMan (2518) LyHanThu (2497) 26
6 win SmileMan (2485) Le (2502) 33
7 lose juventus (2527) SmileMan (2516) 28
8 lose QuaiSatKy (2711) SmileMan (2537) 25
9 lose SmileMan (2573) tran412 (2491) 19
10 win SmileMan (2546) LyHanThu (2464) 62
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SmileMan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames